Ideellt engagemang i Protus

Att vara ideellt engagerad betyder lite enkelt beskrivet att en inte får betalt för sitt engagemang. I Protus är nästan alla som är med och arbetar med våra aktiviteter ideella. De enda undantagen är kockarna på lägren och vår verksamhetsansvarig som jobbar heltid i föreningen. 

Ideellt engagemang är alltså själva kärnan i verksamheten, utan det engagemanget skulle föreningen aldrig gå runt!
Men det är också precis så vi vill ha det! 

Energin och gemenskapen som uppstår vid ideellt arbete tillsammans med andra är en otrolig sak att se och vara med om! Den här sidan är till för dig är nyfiken på vad det egentligen betyder att vara engagerad i ideellt arbete, och hur sådant engagemang kan se ut i Protus.

För praktisk information kan du gå längs ner på sidan direkt!


IMG_5458.jpg

Att ta klivet

Det kan vara läskigt att engagera sig, framförallt i början! En kanske känner att den vill göra något, men vet inte vad. Eller så kanske du har full koll på något du skulle vilja göra, men med vem? Och hur? Vem kontaktar en? Hur mycket tid måste du lägga ner? 

Det här är bara några av frågorna som kan uppstå för dig som är intresserad av att engagera dig. Alla kan nog inte svaras på förhand, men förhoppningsvis hittar du mod på denna sida!


Vad Kan jag göra?

Protus har inga direkta begränsningar på vilka aktiviteter som är tillåtna inom föreningen. Vi har däremot en viss värdegrund som alla lokalföreningar ska följa i sina aktiviteter som går att se här. Till skillnad från många andra föreningar har vi dock inte ett "specialintresse" så att säga, Vi tror på värdet av att ungdomar får en egen yta att utforska världen och arbeta på sin egna personliga utveckling, men detta är rätt brett och kan innefatta allt från de sommarläger vi anordnar, till att anordna en breakdancegrupp, eller spela in en podcast. 

Med det sagt så finns det vissa positioner, eller uppgifter, som brukar behövas regelbundet. Dessa går att se med mer information längre ner. Men vill du komma med ett helt nytt förslag är det uppmuntrat! Då kan du även få hjälp med att hitta andra intresserade, m.m. 

Vilka får vara med?

Vem som helst får vara med och engagera sig i föreningen! Tyvärr kan det vara svårare för de som inte bor nära städer där vi redan har aktiviteter och medlemmar, men vi hjälper gärna till om du tror det kan gå att skapa något där du bor!

Ställer ni några krav?

Med undantag från lägren finns inga fasta krav på hur mycket du måste göra, eller tid som måste läggas ner. I ideellt engagemang är det du som bestämmer hur mycket du är inblandad! Både de som lägger ner mycket tid, och de som har mer begränsad tid är uppskattade och alla kan bidra med olika saker. Det är vanligt att arbetsgruppen kommer överens om hur mycket tid var och en vill lägga ner och var en kan bidra så att alla är bekväma med vad de behöver göra. 

Hur är miljön?

Vi ser det som extremt viktigt att föreningens arbete präglas av respekt och acceptans, både för varandra och för sig själv. Vi vill att föreningen har en öppen miljö så att vem som helst kan komma med. Det är alltid svårt att vara ny i en grupp så klart, men blandningen av erfarenheter i föreningen tror vi gör det enklare. Utöver det så är leken väldigt viktigt i Protus. Många av våra aktiviteter har en eller annan form av lek, och vi tror det är viktigt att kunna ha roligt också i arbetet. Det kan vara ett ställe för många att få leka av sig, samtidigt som en gör något speciellt i att ge ungdomar utrymmet att utforska omvärlden. 

Jag är rädd för att jag kommer ta för mycket ansvar / Jag kommer inte vara till någon hjälp och jag vet inte vad jag håller på med

I Protus finns det en blandning av både erfarna och nya, gamla och unga med olika intressen och erfarenheter som är engagerade. Det fina i detta är att en ung person kan vara erfaren i sitt engagemang, och vice versa. Oavsett ålder eller erfarenhet finns det utrymme för dig! Är du med framförallt för att leka går det att hitta den rollen, och har du ett öga för organisation kommer det också gå. 

Bara för att du är erfaren måste du inte ta mycket ansvar, och ibland kan det allra mest utvecklande vara att låta andra ta styret. På samma sätt måste du inte vara expert för att driva något, en entusiastisk amatör kan också göra underverk!


Praktisk information

Här kommer en genomgång om hur du, rent praktiskt, kan göra om du vill engagera dig i Protus arbete. Du kommer också hitta information om de arbetsgrupper och aktiviteter som existerar i dagsläget

 

Att anmäla intresse

Till att börja med är det bra att bli medlem i din lokala medlemsförening om du inte redan är medlem. Medlemskapet ska förnyas årligen och kan göras via hemsidan.

Om du har en ny idé eller något initiativ som inte finns idag och som du vill starta upp inom Protus är det enklaste att kontakta vår verksamhetsansvarig genom info@protus.se eller din lokala medlemsförening. 

Om du vill engagera dig i en grupp eller aktivitet som redan finns kan du göra detta på flera sätt. Ett är att kontakta info@protus.se som kan sätta dig i kontakt med gruppen. Några av aktiviteterna har redan en process för att hitta intresserade, den finns i så fall länkad i listan till höger. 

Ett tredje är att komma på den aktiviteten som gruppen anordnar om det är en öppen aktivitet. Då kan du få kontakt med gruppens ansvariga direkt där. Här är det bra att följa Protus på facebook eller instagram för att få reda på datumen för eventen.

Kontaktinformation om de olika medlemsföreningarna kan du se här.

 

Arbetsgrupper och aktiviteter

Ledare
Både sommarläger såväl som vinterläger behöver ledare varje år. Här eftertraktas alla så länge en har intresse för ungdomars utveckling. Mer information och anmälan till respektive läger går att hitta under sommarläger och vinterläger.

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen har ansvar för mycket av Protus innehåll utåt. Facebook, hemsida, reklam, instagram, och design är några av de saker som gruppen håller på med. Om du har intresse för fotografi, design, att skriva texter, eller utveckling av hemsidor kan detta vara en kul grupp för dig! Kan kontaktas på webmaster@protus.se eller skriv ett meddelande till Protus på facebook!

Ledarutveckling
Ledarutvecklingen är gruppen som håller i de utbildningshelger som alla ledare går på inför sommarlägren, samt anordnar utbildningstillfällen under året för de som vill utveckla sitt ledarskap. Om du är nyfiken på ledarskap och utbildning, eller vill hjälpa till att utveckla vår metodik kan detta vara din grupp!
Kontaktas på ledarutveckling@protus.se eller info@protus.se.

Ledarrekrytering
Ledarrekryteringen är gruppen som sammansätter de olika lägerteamen, intervjuar ledare under utbildningshelgerna, och försöker skapa välfungerande team varje år. Kontaktas genom info@protus.se.

Styrelsen
Vill du sitta i Protus styrelse? Du kan anmäla ditt intresse till valberedningen som kan lyfta dig som en kandidat under årsmötet där våra medlemmar får rösta in styrelsen. Helst ser vi att en sitter i styrelsen i 2 år, för att få kontinuitet. Som medlem i styrelsen är en med och beslutar om de större strategiska beslut som rör Protus riksförening, det kan handla om samarbetspartners, sommarlägren, expansionsfrågor m.m. Valberedningen nås bäst genom info@protus.se.

Varje medlemsförening har också en egen styrelse som behandlar frågor som rör dem, dessa kan du också anmäla intresse för genom att kontakta din lokala medlemsförening. 

Protuscaféer
Caféerna drivs av en Protuscafégrupp som planerar och håller i kvällarna.  Dessa är ett forum där medlemmarna i föreningen får chansen att umgås, göra tankeväckande övningar och ha intressanta diskussioner om allt mellan valfrihet, kärlek till konspirationsteorier. De är ett tillfälle för den som arrangerar att verkligen få utrymme för kreativitet och att leda en villig grupp.
Nås bäst genom info@protus.se.