9.jpg
IMG_5590.JPG
20619180608_e076e36d42_o.jpg
Protusambassadörer.jpg
9.jpg

Information


Sommarläger

SCROLL DOWN

Information


Sommarläger

 

På Protus utforskar vi livets stora frågor utan färdiga svar och universella sanningar. Våra läger är en spännande, varm och glädjefylld helhetsupplevelse där diskussioner, gruppövningar och lekar varvas med friluftsaktiviteter såsom bad, paddling och båtutflykter.

Sommarlägren är öppna för alla ungdomar som bor i Sverige eller kan svenska. Vi har tre olika läger beroende på hur gammal du är och vad du tidigare har för erfarenhet av Protus.

  1. Yngreläger vänder sig till deltagare som inte tidigare deltagit på Protusläger och som under året gått ut åk 8 eller 9.
  2. Äldreläger vänder sig till deltagare som inte tidigare deltagit på Protusläger och som går eller precis har gått ut gymnasiet.
  3. Fortsättningsläger vänder sig till deltagare som tidigare har deltagit på Protusläger.

Våra läger sommaren 2018

Bidrag för deltagaravgiften

Vi vill att alla ska få möjligheten att gå på ett Protusläger, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det finns därför möjlighet att ansöka om bidrag för lägrets deltagaravgift, vilket ges till mindre bemedlade familjer. Ifall ni vill söka bidrag för deltagaravgiften börjar ni med att anmäla er till det läger som är aktuellt för er, för att sedan kontakta info@protus.se med rubriken "söka bidrag för deltagaravgift", så hjälper vi er med det.

Skåne – Sjöröd
8 juli - 20 juli, läger 7 (Yngreläger, 13 dagar) - 5.600 kr

Stockholm – Ön Ekskäret
17 juni - 29 juni, läger 1 (Yngreläger, 13 dagar) - 6.300 kr*
30 juni - 7 juli, läger 2 (Äldreläger, 8 dagar) - 4.900 kr
8 juli - 20 juli, läger 3 (Yngreläger, 13 dagar) - 6.300 kr
21 juli - 28 juli, läger 4 (Fortsättningsläger, 8 dagar) - 5.300 kr
29 juli - 10 augusti, läger 5 (Yngreläger, 13 dagar) - 6.300 kr

Västsverige
Datum kommer, läger 6 (Yngreläger, 13 dagar) - 5.900 kr

 

*Fullbokad. Endast reservplatser.

För mer information om var vi har våra läger, se sjorod.se och ekskaret.se 


VÅRA LEDARE

På varje läger är det ungefär 20 deltagare och 10-12 ledare, så de unga kan vara säkra på att ledarna har tid för dem. Av ledarna är 5-7 själva ungdomar som varit med på tidigare läger och genomgått vår ledarutbildning. De leder många av diskussionerna och övningarna och är närvarande i även de andra aktiviteterna.

Ledarteamet är komponerat så att det ska vara en blandning av personer i varje ledareteam. Blandning vad gäller ålder, erfarenhet , kön, intressen mm. Denna blandningen är till för att berika teamet och för att alla deltagare ska ha någon ledare med liknande intressen. 

Våra ledare tar hand om dig med stort engagemang. De utbildar och förbereder sig tillsammans under hela våren och bildar därefter unika ledargrupper, ett för varje läger, som noga planerar varje dags övningar och aktiviteter på ditt läger.

Med samma engagemang tar de dig med ut och paddlar kanot, seglar, spelar fotboll, eller samlas på kvällen runt elden och avrundar dagen med sköna samtal, sång och gitarrspel.

Vill du veta mer om hur våra läger kan se ut och deltagares tankar om dem - men ur andras perspektiv, snarare än vårt eget? För det ändamålet har vi samlat kontaktuppgifter till olika ledare, deltagare och föräldrar här, som gärna svarar på alla era frågor! 

 
IMG_5590.JPG

Vår metodik


Vår metodik

Vår metodik


Vår metodik

 

FILOSOFI

img_5441_207256541.jpg

Kärnan i Protus filosofi är det nyfikna utforskandet, alltså deltagarnas inneboende drivkraft att utforska frågor om sig själva och världen. För att komma till givande resultat utifrån denna drivkraft behöver ett antal aspekter beaktas. Två av dessa aspekter är trygghet och acceptans, något som vi tror är grundläggande för att skapa förutsättningar för det nyfikna utforskandet. En annan aspekt är kritik. Kritik ska här ses som ett berättigat användande av förnuftet för att utforska ett ämne.

Protus är en livsåskådningsförening som först och främst är till för lägerdeltagarna och medlemmarna, men vi utför också samhällsnytta. Genom att inte ta ställning i politiska, filosofiska eller religiösa frågor vänder vi oss till alla människor.

Däremot har vi vissa värderingar och synsätt som vi värnar om i själva verksamheten. Protus säger inte vad människor bör tänka, men att och hur de bör tänka, nämligen kritiskt och med ett öppet sinne. Protus erbjuder alltså inte några enkla svar, utan enbart verktyg som människor kan utmejsla sina egna svar med.

Gemenskap.jpg

Protus är en förening som vill hjälpa individer att växa som människor. Detta är mycket mer än bara en fysisk process som får kroppen att växa. Det är också en intellektuell, emotionell och social process och det är dessa tre aspekter av en människans utveckling Protus värnar om.

Protus metodik för att hitta sin egen plats i världen och formulera sin egen livsåskådning gör förhoppningsvis att man växer intellektuellt, men minst lika mycket syftar vår metodik till att människor också utvecklas emotionellt och socialt. Att trivas, ha kul och känna vänskap är alltid i centrum för vad vi gör. Protus bejakar hela människan, som tänkande såväl som kännande varelse.

Det blir en hel del prat och diskussioner på lägret, både organiserade och spontana, om viktigt såväl som oviktigt. Detta att ha fått prata, komma till tals och verkligen förstått vad någon annan säger, hör till det som många av deltagarna uppskattar allra mest med Protuslägret.

PRINCIPER

För att det ska vara trivsamt i föreningen, och för att den ska kunna fylla sin funktion, finns det vissa principer som måste upprätthållas inom den. Eftersom Protus i grunden inte tar ställning, kräver inte föreningen att medlemmarna ska praktisera dessa principer utanför föreningen, däremot måste de följas inom föreningen och under dess aktiviteter eftersom de är en förutsättning för verksamheten.

Medmänsklighet:

Att visa medmänsklighet innebär att behandla andra människor väl, av omtanke och inte enbart som medel för att nå sina egna mål.

Kritiskt tänkande:

Att tänka kritiskt är en förutsättning för givande diskussioner. Det innebär att ifrågasätta vad andra säger, men på ett konstruktivt och respektfullt sätt, dvs att man lyssnar till vad andra människor säger och tar sig tiden att utvärdera hur rimligt det verkar vara.

Demokrati:

Protus är en demokratisk förening, vilket innebär att alla medlemmar har rätten att bestämma över föreningen tillsammans.

DEN RÖDA TRÅDEN

Syftet med lägren är dels att erbjuda en fantastisk och rolig upplevelse i naturnära miljö tillsammans med andra människor och dels att erbjuda möjligheten att reflektera kring livets stora frågor och få chansen att påbörja formulerandet av en alldeles egen livsåskådning.

Varje dag på ett Protusläger har ett specifikt tema. Tanken är att alla övningar den dagen ska ge deltagarna möjlighet att reflektera kring just det temat.

Upplevelsen av det kan förstärkas genom ytterligare inslag såsom anpassad mat, lämpligt val av väckningsmusik m.m. Temadagarna ligger dessutom i en viss ordning och bildar ”en röd tråd” som ger möjlighet att koppla ihop diskussioner från den ena dagen till den andra och ge ytterligare tankar och insikter.

Under lägrets första tid utforskar vi hur världen och vi människor fungerar. Under den senare delen utforskar vi hur var och en tycker att världen och vi själva bör vara.

IMG_5906.JPG

DAG 1: Välkomstdagen. På välkomstdagen är fokus att alla ska känna sig välkomna och att snabbt få en bra grundstämning i deltagargruppen där alla deltagare är inkluderade och där det skapas en stor tolleransnivå. Vi sätter ramarna för just detta läger och går igenom de satta regler Protus har. Här får också deltagarna bestämma vissa regler och förhållningssätt som ska gälla för just deras läger.

DAG 2: Naturen. Denna första dag ägnas åt naturen. Övningarna kretsar därför kring att uppleva naturen runt lägergården, pröva sina sinnen och prata om rymden och universum.

DAG 3: Människan. Den här dagen gör vi övningar som illustrerar människan som ”djur”; hur fungerar våra kroppar och hur uppstår känslor och behov? Vi utmanar våra fördomar och testar hur det är att leva med funktionsvariationer.

DAG 4: Medvetandet. Från gårdagens tankar om kroppen går vi denna dag till tanken själv, vårt medvetande eller, om man så vill, vår själ. Saker som kan diskuteras denna dag är t ex vad våra tankar är, vad vi tänker om oss själva och hur lika eller olika varandra vi är.  

DAG 5: Livet. Allt vad vi vet och tänker om världen och oss själva . Den här dagen är tänkt att utifrån de föregående dagarnas tankar belysa hur vi förändras med tiden. Diskussionsämnen denna dag är t ex: ”Vilka omständigheter från min födelse till nu gör att jag är den jag är?” och ”Hur ser min verklighet framöver ut och hur tänker jag på den?”.

DAG 6: Kärlek och relationer.  Livet, som vi tog upp dag 5, handlar dock inte bara om mig själv, utan också om dem jag lever bland: föräldrar, släkt, lärare, kompisar och ”vuxna”. Denna dag handlar om de relationer vi har och hur vi hanterar dem. Inte minst detta att vara kär och hur man kan vårda en sådan relation.

DAG 7: Civilisationen. Hela världen hänger ihop genom relationer mellan människor, de blir sammantaget vad man kan kalla den mänskliga civilisationen. Från att tidigare dagar ha ägnat oss åt naturen, oss själva och alla vi har omkring oss, vidgar vi denna dag perspektivet till samhället. Vi gör exempelvis lekar som illustrerar hur människor bildar och styr sina samhällen.

DAG 8: Besöksdag. Den här dagen bjuds föräldrar och anhöriga att komma och hälsa på. Den är ett viktigt led i Protus öppenhet. Det är ofta roligt, om än intensivt.

DAG 9: Moralen. Första veckans dagar handlade mycket om hur saker och ting är och vad vi faktiskt gör: naturen, människan, relationer, samhället. Den här dagen övergår vi till resonemang om något av detta går att påverka. Hur jag/vi/samhället borde vara och hur vi borde uppträda och leva. Det vi kallar etik och moral. Här ställs deltagarna inför moraliska dilemman som diskuteras.

DAG 10: FRI Aktivitetsdag. Den här dagen bryter av tidigare dagars intensiva program. Under denna dag anordnas olika aktiviteter som deltagarna vill ha mer av. De som bara vill koppla av får göra det.

DAG 11: Livssyn. Denna dag bygger vidare på moraldagen. Deltagarna får reflektera över riktlinjerna i sina liv, och vilka riktlinjer de helst skulle vilja ha utifrån sina värderingar. De får fundera på vad som är viktigt i deras liv och de får försöka utveckla den livssyn eller världsåskådning just de har.

DAG 12: Avslutning. Den här dagens fokus är att brygga över till livet efter lägret. Det som upplevts, tänkts och sagts under lägret ställs i relation till  livet hemma. Vad gör, när allt kommer omkring mitt liv ”på riktigt” värt att leva?

DAG 13: Hemfärd. Denna dag är fokus att lägertiden avslutas värdigt och uppmuntrande för alla.

 
20619180608_e076e36d42_o.jpg

Vanliga Frågor


Vanliga frågor

 

Vanliga Frågor


Vanliga frågor

 

Protus FAQ

 

Om du inte hittar svaret på din fråga här får du gärna skicka ett mail till vår verksamhetsansvarig på info@protus.se, eller till en av våra Protusambassadörer. Ambassadörerna kan du hitta längre ner på den här sidan, och de kan berätta lite mer personliga erfarenheter av Protus. 


 
 

Vilka kan deltaga?

Protus Camps är öppna för alla ungdomar som bor i Sverige eller kan svenska och är inom ramarna för ålderskraven. På yngrelägren deltar de som går ut 8an eller 9an och på äldrelägern deltar de som går ut ettan, tvåan eller trean i gymnasiet. För att söka till dessa läger krävs att deltagaren inte varit på ett Protusläger förut.

Hur många deltagare och ledare är det på lägren?

Varje läger har ca 24 deltagare och 10-12 ledare där 5 av dessa ledare har ett huvudansvar: Lägeransvarig, Programansvarig, Ledaransvarig, Deltagaransvarig och Anläggningsansvarig.

Vilka är ledarna?

Cirka hälften är ungdomar som något år tidigare varit deltagare på ett Protusläger, övriga är äldre och mer erfarna ledare, där minst en i ”föräldragenerationen” också ingår i varje team. Ledare med huvudansvar har normalt varit protusledare tidigare och är oftast över 18 år, gärna över 25. Den resterande andelen ledare är övningsledare, som genomför själva dagsprogrammet med övningar och andra aktiviteter, utför praktiska sysslor, hjälper till i köket och har den närmaste kontakten med deltagarna. 

Vad är könsfördelningen på lägren?

Vi önskar att killar, tjejer, så väl som icke-binära, är representerade på varje läger och tidigare år har fördelningen mellan tjejer och killar sett ganska så jämn ut och vi har haft några icke-binära deltagare och ledare de senaste somrarna. Lägren fungerar bra även med en viss obalans i könsfördelningen, men för att ingendera gruppen ska bli helt dominerande kan vi komma att markera ett läger fulltecknat för antingen flickor eller pojkar.

Hur tar man sig till och från lägerplatsen Ekskäret (Stockholm)?

Resa till och från lägerön sker med reguljärtrafikens skärgårdsbåtar direkt till Ekskäret. Kostnaden för detta ingår i lägeravgiften. Avlämnings- och hemkomstplats är båtarnas tilläggsplatser vid Strömkajen eller Strandvägen. Exakt tid och plats för avfärd och hemkomst anges i det lägerbrev som går ut till alla anmälda deltagare någon månad för lägerstarten. För utfärden till sommarlägren rör det sig oftast om avresedagens eftermiddag, hemkomsten blir likaså oftast någon gång på eftermiddagen. Ett antal ledare möter naturligtvis upp vid avgångsplatsen i Stockholm och följer med deltagarna ut. Även hemfärden blir med ledares sällskap.

Hur är upplägget på lägret och vilka temadagar är det?

Lägret är upplagt enligt en genomarbetad struktur som finns formulerad i våra manualer (ledar-, läger- och övningsmanual). I den strukturen har varje dag ett tema som följer en röd tråd genom lägret och det finns förslag på övningar, aktiviteter och lekar för varje dag. 
Schemat anpassas dock för varje läger då det utformas av varje ledarteam efter de kompetenser och intressen som finns i varje ledar- och deltagagruppp. 

Tyvärr har vi inte manualerna öppna för alla att läsa då det finns ett syfte med att deltagarna på förhand inte ska veta allt som kommer hända under lägret. Vill du få tillgång till någon manual som förälder eller blivande ledare kan du kontakta info@protus.se.

Får föräldrarna besöka lägret?

Ja, på yngrelägren. Det är generellt i mitten av de tolv dagarna, söndagen efter lägret börjar, på lägret som är en besöksdag för anhöriga och vänner. I det lägerbrev som går ut till alla anmälda deltagare någon månad för lägerstarten kommer information att finnas om hur man lämpligast tar sig till Ekskäret.

Hur sker anmälan?

Anmälan till lägren görs direkt online här på webbplatsen. Ansökan ska göras av deltagaren själv och, om deltagaren är under 18 år, även av dennes/dennas vårdnadshavare.

När och hur får jag bekräftelse på deltagandet?

När din anmälan kommit in, bekräftar vi inom senast en vecka att vi registrerat anmälan och om vi kunnat reservera en plats. Om det önskade lägret är fullt och det finns möjligheter att deltaga på något av de andra lägren meddelar vi det.

 

Hur bor man?

På Sätra Bruks Herrgård bor 2-3 personer i varje rum, medans varje rum på Sjöröds Lägergård rymmer 4-8 personer. På Ekskäret bor man två och två.

På natten finns alltid minst en ledare som har jour, vilket innebär att personen tar nattliga rundor runt anläggningen och finns tillgänglig för deltagarna under hela natten. Alla hjälper till med det praktiska som städning, viss matlagning osv.

Får man åka och bo tillsammans med en kompis?

Självklart är man välkommen som kompisar. Samtidigt är en av de roliga sakerna med läger att man får chansen att skaffa nya vänner. Beslutet angående om man får bo med en kompis bestämmer ledarteamet, faktorer som tillgängliga rum eller anledning tas i åtanke.

Hur är måltiderna?

Vi satsar på att maten ska vara smakfull, varierad, nyttig och tillräcklig för alla och historiskt har vi haft glädjen att få mycket höga deltagarbetyg på våra kockars arbete. Krav på särskilda dieter och i vilken mån deltagaren kan ombesörja dessa själv anges på anmälan så att vi kan bedöma om vi kan tillfredsställa dem. Som särskild regel har vi att rent sockerätande såsom godis, läsk och söta efterrätter och mellanmål inte ska förekomma på lägren. Det finns även inte heller tillgång till affärer eller kiosker under lägrets gång.

Vilka ordningsregler gäller?

En del praktiska ordningsregler såsom fördelning av arbetsuppgifter, sovtider, hantering av mobiltelefoner m.m. kommer att bestämmas under den första dagen. Odiskutabla ordningsregler är dock bland annat förbud mot alkohol/droger och att man inte får lämna lägergårdens område under vistelsen, annat än vid arrangerade aktiviteter eller nödfall.

Vad kostar det?

Se priser och information om lägren här!

Är anmälan bindande / När ska avgiften vara betald?

Anmälan är bindande när den görs. Första delbetalningen på 500 kr ska vara insatt inom 14 dagar efter att vi bekräftat att vi tilldelat er en plats. Resterande belopp ska vara insatt senast 1 maj 2017. Om anmälan längre fram dras tillbaka återbetalas hela lägeravgiften utom anmälningsavgiften på 500 kr. Ifall anmälan dras tillbaka mindre än 20 dagar före lägerstart återbetalas halva lägeravgiften. Om anmälan dras tillbaka mindre än 10 dagar före lägerstart krävs särskilda medicinska skäl som åligger att lägeravgiften betalas tillbaka och då ska detta stärkas med intyg. Båda betalningarna sätts in på Protus bankgiro 398-1248. Om anmälan görs efter 1 maj ska hela lägeravgiften vara betald inom 14 dagar efter att ni fått bekräftat att vi tilldelat er en plats.

Är man försäkrad under lägret?

Deltagare på Protus Camps omfattas av en basal olycksfallsförsäkring tecknad hos AIG, liknande dem som skolor har för sina elever. De allmänna villkoren för denna kan läsas nedan. Försäkringsskydd utöver detta svarar deltagaren/vårdnadshavaren själv för.
Har du frågor om försäkringar är du välkommen att kontakta oss.

Begär ni utdrag ur belastningsregistret från ledarna?

Ja, Protus begär utdrag ur blivande ledares belastningsregister varje år i samband med ledarutbildningen. Läs läs mer på polisens hemsida här.

Finns det personer som man kan kontakta som själva har varit på läger eller som är föräldrar till deltagare?

Ja, vi har samlat ihop “ambassadörer” som ha gett sitt godkännande att bli kontaktade för att berätta om lägret utifrån sina erfarenheter. Kontaktuppgifter till dem hittar ni här!

 

Får alla deltagare plats?

Varje läger har ungefär 24 platser med tilldelning enligt principen ”först till kvarn”, och en reservlista för eventuella restplatser.

 
Protusambassadörer.jpg

Protusambassadörer


Fler frågor?

Fråga våra ambassadörer!

Protusambassadörer


Fler frågor?

Fråga våra ambassadörer!

 

Känner du att dina frågor inte riktigt blivit besvarade?
Eller att lägrens struktur är otydlig? Eller vill du helt enkelt höra lite personliga erfarenheter om Protus?

Det är för att besvara dessa frågor, och många fler, som våra Protusambassadörer finns. Dessa är ledare, deltagare, och föräldrar som tidigare kommit i kontakt med Protus på ett eller annat sätt, och som har valt att stå på hemsidan för att de vill kunna ta emot era frågor.
Så om ni har frågor eller tankar som ni tycker att t.ex. en deltagare eller en förälder kan svara bättre på än vår verksamhetsansvarig, eller om ni bara vill höra lite av deras tankar om föreningen och våra läger, så ska ni absolut inte tveka att kontakta någon av dem!  
De står som sagt här för att de är intresserade, och för att de tycker att det är roligt att svara på era frågor!

 

Våra Protusambassadörer:

Moa Wieweg: 076-017 57 26
moa@wieweg.se, i rollen som deltagare och ungdomsledare.

Lovisa Lundblad: 073-825 92 72
lovisa.lundblad@gmail.com, i rollen som ledare.

Lukas Ericsson: 072-183 81 39, 
lukasae98@gmail.com, i rollen som deltagare och ungdomsledare.

Ebba Ragnarsson: 070-692 07 65.
ebbaragnarsson@gmail.com, i rollen som deltagare och ledare samt styrelseledamot 2016.

Johan Swartling Sennhed: 073-710 50 84
johan.sennhed@gmail.com, i rollen som deltagare och ungdomsledare.

Karin Garefelt: 070-611 91 93
miss@garefelt.se, i rollen som deltagare på äldre- och fortsättningsläger.

Annalena Sund-Aillet: 072-309 99 79
annalenasund@hotmail.com, i rollen som mamma till en deltagare. 

Karin Finsson: 070-798 44 84
karinfin@me.com, i rollen som vuxenledare.