IMG_5583.JPG
13731787_10154979243023765_3623623261046609107_o.jpg
IMG_5583.JPG

Bli medlem


Bli medlem i Protus!

SCROLL DOWN

Bli medlem


Bli medlem i Protus!

Protus har som mål att bli över 1000 medlemmar 2019 för att kunna ansöka om ett bidrag som hjälper oss att utveckla organisationen.

  • Medlemskapet i Protus är gratis och innebär inga åtaganden från din sida

  • Ju fler medlemmar Protus har, desto mer pengar kan vi söka till verksamheten. Du bidrar alltså till att fler ungdomar kan delta i Protus aktiviteter genom att bli medlem.

  • Som medlem kan du påverka föreningens arbete och har rösträtt på årsmötet.

  • Medlemskap gäller för ett år i taget, så teckna nytt medlemskap från 2020.

Allt du behöver göra för att bli medlem är att fylla i ditt namn och personnummer etc., här nedanför. Det kostar ingenting och vi uppskattar ditt stöd oerhört mycket. Tack!

Om du har någon idé eller tanke om hur Protus skulle kunna förbättras, eller om du själv tror att du kan tillföra något så är det naturligtvis också mycket välkommet!
Maila gärna till info@protus.se, eller direkt till vår Verksamhetsansvarig, joel@protus.se.


Namn *
Namn
Kön *
Du blir förutom i Protus Sverige också medlem i den lokala medlemsförening som tillhör det län där du bor. Om det inte finns någon medlemsförening i ditt län blir du medlem i den förening som är närmast dig.
Välj lokalförening *
När du blir medlem i Protus blir du förutom den rikstäckande föreningen även medlem i en av våra lokalföreningar
(Om någon tipsade mig)
Godkänn att vi sparar dina uppgifter *
Vill du ha information om vad som händer inom Protus och hur du kan engagera dig? *
Vi kommer några gånger per år skicka ut ett nyhetsbrev där vi berättar om vad vi gör, hur både unga och vuxna kan engagera sig i föreningen och tipsa om aktiviteter.
13731787_10154979243023765_3623623261046609107_o.jpg

Starta medlemsförening


Starta Medlemsförening!

Starta medlemsförening


Starta Medlemsförening!

Vill du starta en medlemsförening? - Vi hjälper dig!

 

Om du vill att fler aktiviteter ska anordnas där du bor är det en bra idé att starta en lokal medlemsförening. Du får hjälp att komma igång, stöd hela vägen och du lär dig allt du behöver kunna!

Att skapa en medlemsförening hjälper även Protus att växa lokalt och över Sverige så att fler får möjlighet att delta i våra aktiviteter.För att utföra dessa aktiviteter ger Protus riksförening ut ett bidrag till varje aktiv förening upp till 5000 kr. Se bidragspolicy för medlemsförening här.

Vilka förväntningar finns det på en medlemsförening?

En medlemsförening i Protus förväntas:
- Ha minst en aktivitet om året dit medlemmar är inbjudna
- Ha minst tre medlemmar varav en förväntas vara ordförande, en kassör, samt en ledamot.
- Följa Protus värdegrund och metodik
- Redovisa medlemsföreningens verksamhet till Protus riksförening varje år
- Hålla i minst ett årsmöte varje år

Hur gör man?

Att starta en medlemsförening i Protus är enkelt och lärorikt! Börja med att läsa igenom nedanstående steg. Har du frågor kan du maila info@protus.se

Steg 1 - Hitta minst två personer att starta medlemsföreningen med. (Det behövs tre personer till styrelsen).

Steg 2 - Kontakta Protus ledning på info@protus.se. De kan också hjälpa dig att hitta medlemmar i ditt område om det skulle behövas.

Steg 3 - Välj ett namn på medlemsföreningen och vilket område ni ska verka i. Förslag på namn är Protus och namn på geografisk plats där föreningen startar.

Steg 4 - Bjud in medlemmar till ett första årsmöte där ni beslutar:

- att medlemsföreningen ska finnas
- vilka som ska sitta i styrelsen, valberedningen samt bli revisorer
- om föreningens stadgar

Förslag på dagordning för första årsmötet och stadgar finns om du klickar på orden. Skicka förslag på dagordning och stadgar vid inbjudan till det första årsmötet.

Steg 5 - Skicka mötesprotokoll och antagna stadgar till Protus kansli (info@protus.se)

Steg 6 - Gör en budget och en verksamhetsplanering för det kommande året. Läs mer i Protus Handbok för redovisning och ekonomi

Steg 7 - (frivilligt) För de föreningar som planerar att genomföra många aktiviteter under året kan det underlätta att skapa ett organisationsnummer. Det görs genom ansökan till skatteverket. Exempel på fall där ett organisationsnummer är nödvändigt kan vara:
- Vid hyra av lokal
- Om föreningen ska faktureras.
- Vid bidragsansökan