Samtycke insamlande av personuppgifter

När du blir medlem i Protus registreras dina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte
När du blir medlem i Protus samtycker du till att Protus registrerar de personuppgifter som behövs för att Protus ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används bara inom ramen för Protus verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation och kallelse till årsmöte.

Personuppgifter som behandlas av Protus
Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, email och födelseår. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter inom 13 månader, vi sparar dock kommun, födelseår och kön för statistik och ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter
Styrelsen och verksamhetsansvarig kan ges ansvar att hantera uppgifterna i Protus medlemsregister.

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du verksamhetsansvarig Shilan på shilan@protus.se.