hopp.jpg
view.jpg
IMG_5590.JPG
engagemang.jpg
styrelse.jpg
view.jpg
hopp.jpg

Bakgrund


Om Protus

SCROLL DOWN

Bakgrund


Om Protus

Bakgrund

 

Protus i Sverige startades 2008 av fyra personer - Tomas Björkman, Åsa Johansson, Harry McNeil och Claes Nordén, vilka efter funderingar på att starta någon form av livskunskapsläger i Sverige, besökte Protu i Finland i december 2008. De träffade där flera ledare och styrelsemedlemmar i Protu och blev imponerade av den metodik och livskraft som fanns i den finska föreningen som funnits sedan 1989. Beslut togs snabbt att bilda en motsvarande svensk förening. Mer om den finska föreningen finns att läsa på: www.protu.fi. Den mesta informationen där är på finska men på dessa sidor finns information även på svenska.

Det tecknades ett samarbetsavtal mellan Protu och Protus där de båda föreningarna är självständiga, men ska följa samma metodik och principer.

Under våren 2009 jobbades det i Sverige intensivt med att engagera både ledare och deltagare till den kommande sommarens två första svenska Protusläger. Tilltänkta svenska ledare reste över till Finland och ledare från Finland kom till Sverige för att delta på varandras utbildningshelger. De två lägren 2009 ägde rum på gården Parkudden på Barnens Ö.

En varm stämning infann sig mycket snabbt på det första lägret som redan denna första sommar kunde glädja sig åt översvallande betyg och varma omdömen från deltagarna.

Året därpå var det dags att inviga Ekskäret och sedan dess har mellan fyra och sex läger med ett tjugotal deltagare per läger anordnats varje sommar på Ekskäret.

2011 anordnades också det första vinterlägret. Vinterläger har sedan dess ägt rum i fjällen och varit kortare i tid, men följt Protuslägrens idé med teman, skidåkning, diskussioner och varm gemenskap.

År 2015 höll Protus för första gången sommarläger på annan ort än i Stockholm. Då hölls ett läger i Skåne på lägergården Sjöröd som ligger på Österlen och där det varje år sen dess har anordnats läger. 2015 hölls också läger i Västsverige utanför Göteborg på Ulvön, vilket 2016 flyttades till Sätra Bruks Herrgård, nära Karlsborg.

2013 togs det första initiativet till ett Protuscafé, vilka sedan dess har ägt rum sporadiskt. 2016 började Protuscaféer hållas mer regelbundet varannan vecka i Stockholm och ett första Protuscafé i Göteborg arrangerades 2016.

Tillsammans har lägren genom åren samlat ca 900 deltagare och 400 ledare.

 
view.jpg

Vi stöds av


Vi stöds av...

Vi stöds av


Vi stöds av...

 

Stiftelsen Ekskäret

Protus har ett långtgående samarbete med Stiftelsen Ekskäret och de flesta av våra läger arrangeras på ön Ekskäret i Stockholms skärgård. Där byggdes en konferens- och samtalsanläggning under åren 2008-2010, med bland annat Protus och våra läger i åtanke. Stiftelsen Ekskäret har fler initiativ och mycket annat på gång som du kan läsa mer om på www.ekskaret.se.

Dessutom har Protus tillgång till Ekskärets lokaler i Stockholm city. Protus verksamhetsansvarig arbetar från Ekskäret Klustret i centrala Stockholm, och Klustret används också för andra typer av evenemang inom föreningen, såsom Protuscaféer, mötesplats mm. Klustret är ett co-working space där flera olika företag och föreningar arbetar för ett mer medvetet och hållbart samhälle.

 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond är en stiftelse för ideell ungdomsverksamhet som delar ut stöd för att stärka och utveckla verksamhet för ungdomar. 

Protus har beviljats stipendium från stiftelsen för vår ledarskapsutbildning. Samtliga ledare tillhörande de 7 sommarläger som kommer att hållas i Stockholms skärgård, Åre och Skåne går utbildningen.

Läs mer om stiftelsen på www.gv90.se

SKandia - Idéer för livet

Skandia - Idéer för livet, är en oberoende stiftelse som verkar för att bidra till ökad trygghet och bättre hälsa för unga i Sverige idag. Protus har beviljats stipendium från stiftelsen till våra lokalföreningar. Däribland en stor del av verksamheten är så kallade Protuscaféer.

Protuscaféer är regelbundna träffar som sker året runt. Här möts ungdomar i ett tryggt sammanhang för att lära sig av varandra genom meningsfulla diskussioner kring olika djupare frågor om livet, lyssna på intressanta föreläsare, men också bara för att leka och ha det bra i en fin gemenskap.

Läs mer om stiftelsen på www.ideerforlivet.se

 
 
IMG_5590.JPG

Vår metodik


Vår metodik

Vår metodik


Vår metodik

 

FILOSOFI

img_5441_207256541.jpg

Kärnan i Protus filosofi är det nyfikna utforskandet, alltså deltagarnas inneboende drivkraft att utforska frågor om sig själva och världen. För att komma till givande resultat utifrån denna drivkraft behöver ett antal aspekter beaktas. Två av dessa aspekter är trygghet och acceptans, något som vi tror är grundläggande för att skapa förutsättningar för det nyfikna utforskandet. En annan aspekt är kritik. Kritik ska här ses som ett berättigat användande av förnuftet för att utforska ett ämne.

Protus är en livsåskådningsförening som först och främst är till för lägerdeltagarna och medlemmarna, men vi utför också samhällsnytta. Genom att inte ta ställning i politiska, filosofiska eller religiösa frågor vänder vi oss till alla människor.

Däremot har vi vissa värderingar och synsätt som vi värnar om i själva verksamheten. Protus säger inte vad människor bör tänka, men att och hur de bör tänka, nämligen kritiskt och med ett öppet sinne. Protus erbjuder alltså inte några enkla svar, utan enbart verktyg som människor kan utmejsla sina egna svar med.

Gemenskap.jpg

Protus är en förening som vill hjälpa individer att växa som människor. Detta är mycket mer än bara en fysisk process som får kroppen att växa. Det är också en intellektuell, emotionell och social process och det är dessa tre aspekter av en människans utveckling Protus värnar om.

Protus metodik för att hitta sin egen plats i världen och formulera sin egen livsåskådning gör förhoppningsvis att man växer intellektuellt, men minst lika mycket syftar vår metodik till att människor också utvecklas emotionellt och socialt. Att trivas, ha kul och känna vänskap är alltid i centrum för vad vi gör. Protus bejakar hela människan, som tänkande såväl som kännande varelse.

Det blir en hel del prat och diskussioner på lägret, både organiserade och spontana, om viktigt såväl som oviktigt. Detta att ha fått prata, komma till tals och verkligen förstått vad någon annan säger, hör till det som många av deltagarna uppskattar allra mest med Protuslägret.

PRINCIPER

För att det ska vara trivsamt i föreningen, och för att den ska kunna fylla sin funktion, finns det vissa principer som måste upprätthållas inom den. Eftersom Protus i grunden inte tar ställning, kräver inte föreningen att medlemmarna ska praktisera dessa principer utanför föreningen, däremot måste de följas inom föreningen och under dess aktiviteter eftersom de är en förutsättning för verksamheten.

Medmänsklighet:

Att visa medmänsklighet innebär att behandla andra människor väl, av omtanke och inte enbart som medel för att nå sina egna mål.

Kritiskt tänkande:

Att tänka kritiskt är en förutsättning för givande diskussioner. Det innebär att ifrågasätta vad andra säger, men på ett konstruktivt och respektfullt sätt, dvs att man lyssnar till vad andra människor säger och tar sig tiden att utvärdera hur rimligt det verkar vara.

Demokrati:

Protus är en demokratisk förening, vilket innebär att alla medlemmar har rätten att bestämma över föreningen tillsammans.

DEN RÖDA TRÅDEN

Syftet med lägren är dels att erbjuda en fantastisk och rolig upplevelse i naturnära miljö tillsammans med andra människor och dels att erbjuda möjligheten att reflektera kring livets stora frågor och få chansen att påbörja formulerandet av en alldeles egen livsåskådning.

Varje dag på ett Protusläger har ett specifikt tema. Tanken är att alla övningar den dagen ska ge deltagarna möjlighet att reflektera kring just det temat.

Upplevelsen av det kan förstärkas genom ytterligare inslag såsom anpassad mat, lämpligt val av väckningsmusik m.m. Temadagarna ligger dessutom i en viss ordning och bildar ”en röd tråd” som ger möjlighet att koppla ihop diskussioner från den ena dagen till den andra och ge ytterligare tankar och insikter.

Under lägrets första tid utforskar vi hur världen och vi människor fungerar. Under den senare delen utforskar vi hur var och en tycker att världen och vi själva bör vara.

IMG_5906.JPG

DAG 1: Välkomstdagen. På välkomstdagen är fokus att alla ska känna sig välkomna och att snabbt få en bra grundstämning i deltagargruppen där alla deltagare är inkluderade och där det skapas en stor tolleransnivå. Vi sätter ramarna för just detta läger och går igenom de satta regler Protus har. Här får också deltagarna bestämma vissa regler och förhållningssätt som ska gälla för just deras läger.

DAG 2: Naturen. Denna första dag ägnas åt naturen. Övningarna kretsar därför kring att uppleva naturen runt lägergården, pröva sina sinnen och prata om rymden och universum.

DAG 3: Människan. Den här dagen gör vi övningar som illustrerar människan som ”djur”; hur fungerar våra kroppar och hur uppstår känslor och behov? Vi utmanar våra fördomar och testar hur det är att leva med funktionsvariationer.

DAG 4: Medvetandet. Från gårdagens tankar om kroppen går vi denna dag till tanken själv, vårt medvetande eller, om man så vill, vår själ. Saker som kan diskuteras denna dag är t ex vad våra tankar är, vad vi tänker om oss själva och hur lika eller olika varandra vi är.  

DAG 5: Livet. Allt vad vi vet och tänker om världen och oss själva . Den här dagen är tänkt att utifrån de föregående dagarnas tankar belysa hur vi förändras med tiden. Diskussionsämnen denna dag är t ex: ”Vilka omständigheter från min födelse till nu gör att jag är den jag är?” och ”Hur ser min verklighet framöver ut och hur tänker jag på den?”.

DAG 6: Kärlek och relationer.  Livet, som vi tog upp dag 5, handlar dock inte bara om mig själv, utan också om dem jag lever bland: föräldrar, släkt, lärare, kompisar och ”vuxna”. Denna dag handlar om de relationer vi har och hur vi hanterar dem. Inte minst detta att vara kär och hur man kan vårda en sådan relation.

DAG 7: Civilisationen. Hela världen hänger ihop genom relationer mellan människor, de blir sammantaget vad man kan kalla den mänskliga civilisationen. Från att tidigare dagar ha ägnat oss åt naturen, oss själva och alla vi har omkring oss, vidgar vi denna dag perspektivet till samhället. Vi gör exempelvis lekar som illustrerar hur människor bildar och styr sina samhällen.

DAG 8: Besöksdag. Den här dagen bjuds föräldrar och anhöriga att komma och hälsa på. Den är ett viktigt led i Protus öppenhet. Det är ofta roligt, om än intensivt.

DAG 9: Moralen. Första veckans dagar handlade mycket om hur saker och ting är och vad vi faktiskt gör: naturen, människan, relationer, samhället. Den här dagen övergår vi till resonemang om något av detta går att påverka. Hur jag/vi/samhället borde vara och hur vi borde uppträda och leva. Det vi kallar etik och moral. Här ställs deltagarna inför moraliska dilemman som diskuteras.

DAG 10: FRI Aktivitetsdag. Den här dagen bryter av tidigare dagars intensiva program. Under denna dag anordnas olika aktiviteter som deltagarna vill ha mer av. De som bara vill koppla av får göra det.

DAG 11: Livssyn. Denna dag bygger vidare på moraldagen. Deltagarna får reflektera över riktlinjerna i sina liv, och vilka riktlinjer de helst skulle vilja ha utifrån sina värderingar. De får fundera på vad som är viktigt i deras liv och de får försöka utveckla den livssyn eller världsåskådning just de har.

DAG 12: Avslutning. Den här dagens fokus är att brygga över till livet efter lägret. Det som upplevts, tänkts och sagts under lägret ställs i relation till  livet hemma. Vad gör, när allt kommer omkring mitt liv ”på riktigt” värt att leva?

DAG 13: Hemfärd. Denna dag är fokus att lägertiden avslutas värdigt och uppmuntrande för alla.

 
engagemang.jpg

Verksamhet


Vår Verksamhet

Verksamhet


Vår Verksamhet

Protus är en förening som gör diverse olika saker, och ibland kan det vara svårt att få en helhetsbild av vad vi, förutom sommar & vinterläger, egentligen gör och vad vår verksamhet består i. Därför har vi här sammanställt en liten lista på de flesta olika undergrupper som finns inom föreningen, deras uppdrag, och de aktiviteter de anordnar.. Om du har några övriga frågor om vår verksamhet går det alltid bra att skicka ett mail till info@protus.se!


Ledare

Det kanske vanligaste sättet att engagera sig i Protus är att bli ledare. Det är otroligt lärorikt och utvecklande, men framförallt väldigt roligt! 

Du får också gärna tipsa någon du känner som du tror skulle vara intresserad av att bli Protusledare! I våra team vill vi ha ett omfång av erfarenheter och kompetenser - unga, gamla, lugna och exentriska. Alla kan komplettera och skapar ett perfekt ledarteam.

Vi har även en rekryteringsgrupp, vilken väljer ut de som får bli ledare via deras ansökning och intervju. Rekryteringen sätter sedan ihop årets fantastiska lägerteam med dem ansökande. Om du vill bidra där, eller bara ställa en fråga så hittas de på rekryteringen@protus.se!


MERCHANDISE OCH Kommunikationsgruppen

Protus kommunikationsgrupp är den grupp som uppdaterar vår instagram, samt facebook- och hemsida. Om du är fotointresserad och vill hjälpa till med instagram, eller skriva texter, jobba med designen på hemsidan, eller något annat som rör detta får du gärna slänga iväg ett mail till merchandise@protus.se!

Samma grupp är också ansvarig för att ordna med säsongens merchandise, vilket kan vara ledartröjor, fotoböcker, klistermärken, och vattenflaskor.

Vi har även ett formulär som du väldigt gärna får fylla i för att ge oss lite feedback om vår hemsida. Tack!.


Namnlös.png

Då och då anordnar vi så kallade Protuscaféer i Stiftelsen Ekskärets lokaler i centrala Stockholm. Caféerna är forum där våra medlemmar får chansen att umgås, göra tankeväckande övningar och ha intressanta diskussioner om allt mellan valfrihet, kärlek och konspirationsteorier. Vi börjar alltid kvällen med att tillsammans laga en enklare middag och kvällen är naturligtvis fylld av fantastiskt umgänge, lekar och skönt häng. Kom som du är eller ta med digen vän. Varmt välkomna, även om du inte har någon koppling till föreningen sen innan!

Om du är helt ny till föreningen och vill komma på ett Protuscafé kan det dock vara bra att slänga iväg ett mail till info@protus.se innan, så vi kan välkomna dig ordentligt! 

Caféerna drivs av en Protuscafégrupp som planerar och håller i kvällarna. Om du har en idé om en intressant föreläsare som skulle kunna vara aktuell, eller är sugen på att bidra på något annat sätt så får du jättegärna maila info@protus.se.

Informationen och inbjudningarna till våra Protus Caféer hittar du på vår Facebook och vår Instagram!


12973351_1176065875770891_7186802118311776565_o.png

Förutom ledarutbildningarna där alla sommarens ledare deltar så anordnar Ledarutvecklingsgruppen också flera tillfällen under året där intresserade medlemmar får möjlighet att utveckla sin ledarroll och sina kunskaper. Både för att använda som ledare på Protusläger, men också för att helt enkelt lära sig mer om sig själva.

Vi har normalt en del aktiviteter som bara riktar sig till de som har varit ledare tidigare, men merparten är öppna för alla intresserade. Vi har till exempel haft säkerhetsutbildning ute på Ekskäret, samt föreläsningar och workshops bland annat hållna av gestaltakademien, filosofer och psykologer. Ibland kan det också hända att dessa ledarutvecklingstillfällen hålls i kombination med ett Protuscafé.  

För eventuella frågor eller idéer finns Ledarutvecklingsgruppen på ledarutveckling@protus.se.

styrelse.jpg

Styrelsen


Styrelsen

Styrelsen


Styrelsen

Styrelsen

Protus styrelse för 2019 består av sju ordinarie och två suppleanter.

Ordförande Ylva Hultén.
Sekreterare Flynn Smedman.
Vice ordf. Ebba Gustafsson.
Kassör, Axel Sillah.
Ledamöter: Maria Nohlström, Gunnar Bergstedt och Klara Högberg. 
Suppleanter: Lovisa Love Lundblad och Alice Carlsson.

Ekskärets Magnus Åkerlind och Verksamhetsansvariga Karolina Palmberg medverkar också i styrelsearbetet.

Har du idéer, förslag eller feedback? Maila Protus på info@protus.se eller Verksamhetsansvariga, Karolina, på Karolina@protus.se
Utan dig och alla andra medlemmar är vi ingenting!

ny styrelse.002.jpeg


view.jpg

Kontakt


Kontakt

Kontakt


Kontakt

 
 

Verksamhetsansvarig

Karolina Palmberg
E-Mail: karolina@protus.se


Ordförande

Ylva Hultén
Tel: 070 884 37 90
E-Mail: ylva@protus.se


Rekryteringen

E-Mail: rekryteringen@protus.se


Ledarutvecklingen

E-Mail: ledarutveckling@protus.sepostadress och kontor

Föreningen Protus
C/o Ekskäret Klustret
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm

Vi finns även på Sociala medier: